Địa chỉ:
24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:
(84 -4)39349119 - (84 -4)39349923
Email:
webadmin@vista.gov.vn