Một trong những mục tiêu của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” là thiết lập được Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.
Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia hiện đang được Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia xây dựng với sự phối hợp của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Ban quản lý khu công nghệ cao Hòa lạc và Đề án 844. Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia dự kiến sau khi xây dựng xong sẽ cung cấp các thông tin về công nghệ, sáng chế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ; chính sách, pháp luật; nguồn nhân lực; nguồn đầu tư và giao dịch đầu tư; đối tác, khách hàng; sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; tổ chức, cá nhân hỗ trợ; tin tức, sự kiện trong nước, quốc tế và các hoạt động khác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Address:
24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phone:
(84 -4)39349119 - (84 -4)39349923
Email:
webadmin@vista.gov.vn