0309764434
(028) 62611711
http://www.vietnam-dragon-fruit.com

Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ chuyên kinh doanh, xuất khẩu rau quả, trái cây với doanh thu năm 2016 là 17.8 triệu USD.

Năm 2017, Công ty mở rộng kinh danh sang lĩnh lực nội địa, mở các hệ thống cửa hàng rau củ quả sạch tại Việt Nam.