nong-san-an-toan-ha-noi
https://nongsanantoanhanoi.gov.vn

Nông sản an toàn Hà Nội là chuyên trang của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội, với sự hỗ trợ và tư vấn của Dự án JICA, được hình thành nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng trong việc tiêu dùng thực phẩm an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đây là trang tin điện tử đầu tiên chuyên cung cấp thông tin Nông sảng an toàn, giúp người tiêu dùng nhận biết, lựa chọn những địa chỉ thực phẩm an toàn. Các doanh nghiệp có thể tham gia kết nối tiêu thụ qua chuyên trang này, có thêm cơ hội quảng bá và xúc tiến thị trường để khẳng định thương hiệu, chất lượng sản phẩm.