0108305670
Tubudd là ứng dụng đem đến trải nghiệm du lịch thông qua nền tảng kết nối giữa khách du lịch và người bản địa. Với mỗi chuyến đi, Tubudd giúp cá nhân hóa lộ trình theo sở thích du khách, đồng thời đem đến những trải nghiệm về văn hóa, ẩm thực đậm bản sắc của từng địa phương với những hướng dẫn viên bản địa.
https://www.tubudd.com/