Sáng kiến hỗ trợ Phụ nữ Khởi nghiệp và Kinh doanh (WISE)
wisemekongnetwork@gmail.com
sang-kien-ho-tro-phu-nu-khoi-nghiep-va-kinh-doanh-wise

Sáng kiến hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh WISE là một mạng lưới các tổ chức và cá nhân trong hệ sinh thái khởi nghiệp Việt nam để hỗ trợ những lãnh đạo nữ khởi nghiệp. WISE mong muốn có thể kết nối trở thành mạng lưới hỗ trợ tốt nhất cho những doanh nghiệp do phụ nữ khởi nghiệp và lãnh đạo tại Việt nam, và các nước tại khu vực Mekong. 

WISE sẽ giúp kết nối các phụ nữ khởi nghiệp và các doanh nghiệp do nữ làm chủ với nhau và với các cơ hội hỗ trợ, đào tạo phát triển và cơ hội đầu tư. Sáng kiến sẽ hoạt động trước tiên ở TP. Hồ Chí Minh nhưng sẽ mở rộng ra cả khu vực miền Bắc và miền Trung Việt Nam, cũng như sang Campuchia, Lào và Myanmar.