Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (SIHUB)
273 Điện Biên Phủ, P7, Q3, Tp.HCM
saigoninnovationhub@gmail.com
trung-tam-do-i-moi-sang-tao-thanh-pho-ho-chi-minh-sihub

Giới thiệu SIHUB

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Innovation Hub - SIHUB) là bộ phận hỗ trợ Sở KH&CN Tp.HCM triển khai các hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; Là nơi tiếp nhận các nguồn lực của Tp.HCM, của Sở Khoa học và Công nghệ, của các tổ chức Quốc tế, của các Doanh nghiệp và các nguồn lực khác; Tổ chức, kết nối cộng đồng khởi nghiệp tiếp cận được các nguồn lực này hướng đến xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Thành phố khởi nghiệp.

Sứ mệnh: 

Kết nối cộng đồng trong hệ sinh thái khởi nghiệp