Vietnam Angel Investor Network - iAngel
Tầng 10 - Tòa nhà VIT - 519 Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội
+84 978 485 701
iangelvietnam@gmail.com
vietnam-angel-investor-network-iangel

Vietnam Angel Investor Network - iAngel 

Mạng lưới nhà đầu tư thiên thần Việt Nam - iAngel là dự án được xây dựng bởi Công ty Cổ phần Capella Việt Nam, Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội và Công Ty Cổ Phần The Open House, dưới sự hỗ trợ bởi dự án Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (IPP). iAngel hướng đến xây dựng một mạng lưới thống nhất các nhà đầu tư thiên thần Việt Nam, với 3 nội dung hoạt động chính: 

(i) Nâng cao năng lực: tăng cường kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động đầu tư thiên thần 

(ii) Kết nối: hỗ trợ nhà đầu tư gặp gỡ các đơn vị khởi nghiệp tiềm năng và 

(iii) Cố vấn: Hỗ trợ kỹ thuật và kết nối nguồn lực trong quá trình thẩm định, thực hiện và quản lý đầu tư khởi nghiệp.