Trong cuộc sống, ai cũng có những nhu cầu, mục tiêu nhất định: tăng thu nhập, có nhà mới, có xe mới, tự do về tài chính, con cái được giao dục tốt hơn, có thời gian cho gia đính, đi du lịch khắp thế giới, có nhiều bạn bè mới hoặc có thể giúp đỡ được nhiều người khác, có tài sản thừa kế cho con cái. Để làm được điều đó, bạn phải có phương tiện gọi là đi làm
Khi tôi mới bắt đầu kinh doanh thì điều đầu tiên tôi cần có là xu hướng thị trường, sản phẩm tôi kinh doanh có giải quyết vấn đề của khách hàng không? Nguồn vốn phải bao nhiêu? Mức độ rủi ro thế nào?
Vietnam - Finland Innovation Partnership Programme Introduction
Midterm review and culture
Evaluative Product Experiments & B2B + Complex Sales
Learning Pitching Skills
Innovation Ecosystems Elements
Lean in Enterprise
Scaling Growth & Companies
Hiển thị 9 trên tổng số 19 bản ghi