Vietnam-Finland Innovation Partnership Programme introduction video
Training of Trainers Week 5
Training of Trainers Week 4
Training of Trainers Week 9
Training of Trainers Week 8
Training of Trainers Week 7
Training of Trainers Week 6
Training of Trainers Week 10
Đây là sai lầm chết người khi khởi nghiệp và bài học rút ra. 4 bước nên làm khi bắt đầu kinh doanh và làm giàu hiệu quả.