Giới thiệu

Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia là nơi cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Khởi nghiệp. Đây là cầu nối hữu ích để các bạn trẻ tìm kiếm các cơ hội tham gia vào các hoạt động của Chương trình Khởi nghiệp. Bên cạnh đó, cổng thông tin điện tử khởi nghiệp cũng chia sẻ các câu chuyện về các tấm gương khởi nghiệp trên khắp cả nước.
+ Chương trình tạo cơ hội cho thanh niên, sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo và ý chí tự lập, áp dụng những kiến thức đã lĩnh hội để lập ra những dự án khởi nghiệp.
+ Xây dựng một chương trình tổng thể về hỗ trợ khởi nghiệp, bao gồm tư vấn, đào tạo và cung cấp thông tin khởi nghiệp.
+ Hỗ trợ tìm kiếm và tiếp cận các nguồn vốn, các nhà đầu tư… Đây là cơ hội để các bạn trẻ biến ước mơ, hoài bão của mình thành hiện thực.
+ Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm khởi nghiệp cũng như cơ hội hợp tác với những người cùng đam mê khởi nghiệp.

Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án 844) được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành ngày 18/05/2016 giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện. Đề án có mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình kinh doanh mới; khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thiết lập được Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tại quốc gia; hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó 50 doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sát nhập, với tổng giá trị khoảng 1000 tỷ đồng.
Để đạt được các mục tiêu, trong năm 2018 Đề án 844 sẽ tài trợ cho các tổ chức trung gian có các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp theo 3 hợp phần chính:
- Nghiên cứu, kiến nghị và xây dựng các cơ sở pháp lý liên quan đến hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
- Đào tạo, ươm tại cho các đối tượng hoạt động trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
- Truyền thông và liên kết các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Chi tiết xin tham khảo tại đường link: http://dean844.most.gov.vn

TECHFEST là sự kiện Quốc gia thường niên lớn nhất về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ngành, các tổ chức chính trị - xã hội khởi nghiệp. Với sự hiện diện của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, TECHFEST 2016 đã thu hút được hơn 2000 lượt người tham dự, 120 nhà đầu tư, 80 diễn giả trong nước và quốc tế, 180 doanh nghiệp khởi nghiệp, hơn 250 lượt gặp mặt kết nối đầu tư và có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đã làm việc với nhà đầu tư sau khi kết thúc sự kiện
Tiếp nối thành công đó, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TECHFEST 2017 sẽ diễn ra vào hai ngày 14 và 15 tháng 11 tại Hà Nội. TECHFEST 2017 sẽ mang đến điểm mới so với năm 2016 với sự tham gia của nhiều đối tác tiêu biểu trong cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam và trong khu vực. Các đối tác tại sự kiện sẽ xây dựng nội dung chương trình chuyên biệt cho 07 khu vực khởi nghiệp, theo các lĩnh vực công nghệ, gồm có:  Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Community Village), Công nghệ Nông nghiệp (Agriculture Village), Công nghệ Giáo dục (Edtech Village), Công nghệ Y tế (Medtech Village), Công nghệ Du lịch và dịch vụ ẩm thực (Tourism and F&B Village), Công nghệ Tiên phong và tài chính (Frontier and Fin Tech Village) và Công nghệ Tiềm năng (Emerging Tech Village). TECHFEST 2017 dự kiến sẽ thu hút được hơn 3000 lượt người tham dự, trong đó có 200 doanh nghiệp khởi nghiệp, 130 nhà đầu tư trong nước và quốc tế, 80 doanh nghiệp lớn, tập đoàn và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, 60 nhà báo từ các báo cáo chính thống trong và ngoài nước đến đưa tin về sự kiện.
Chi tiết xin tham khảo tại đường link: http://techfest.vn