Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Hỗ trợ Khởi nghiệp đang trong quá trình xây dựng.
Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Hỗ trợ Khởi nghiệp đang trong quá trình xây dựng.
Khu công nghệ cao Hòa Lạc
12/08/2018