Danh sách Ban điều hành Đề án 844
STT Họ và Tên Đơn vị
1  Ông Trần Văn Tùng  Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
2  Ông Đặng Huy Đông  Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3  Ông Nguyễn Ngọc Bảo  Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương
4  Ông Nguyễn Phi Long  Bí thư Ban CHTW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, CT HLHTN Việt Nam
5  Ông Đào Minh Tú  Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
6  Bà Nguyễn Thị Nghĩa  Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
7  Ông Nguyễn Doãn Toản  Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
8  Ông Phạm Văn Trường  Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp
9  Ông Đặng Việt Dũng  Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
10  Ông Lê Thanh Liêm  Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh
11  Bà Nguyễn Thị Tuyết  Phó Chủ tịch Hội Liện hiệp Phụ nữ Việt Nam
12  Bà Phạm Thị Thu Hằng  Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
13  Ông Nguyễn Hồng Hiển  Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
14  Ông Phạm Đình Trọng  Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp; Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên
15  Ông Phạm Hồng Quất  Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ KH&CN
16  Ông Trương Gia Bình  Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT
17  Ông Trần Việt Đức  Trưởng văn phòng đại diện IDG Ventures Vietnam
18  Ông Nguyễn Đình Nam  Phó Chủ tịch VINASA
19  Ông Tống Viết Trung  Phó Tổng giám đốc - Tổng công ty Viễn thông Viettel
20  Ông Mai Duy Quang  Tổ hợp Công nghệ giáo dục TOPICA
21  Ông Nguyễn Mạnh Dũng  Trưởng Đại diện kiêm Giám đốc Quỹ đầu tư Cyber Agent tại Việt Nam và Thái Lan
22  Ông Bùi Thế Duy  Chánh Văn phòng Bộ KH&CN
23  Ông Đỗ Hoài Nam  Sáng lập viên khu làm việc chung Up
24  Bà Thạch Lê Anh  Chủ nhiệm Đề án Thương mại hóa công nghệ theo mô hình Thung lũng Silicon tại Việt Nam
25  Ông Trần Anh Vương  Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Hà Nội
26  Ông Đỗ Thành Long  Giám đốc VP các chương trình KHCN quốc gia, Bộ KHCN