Đào tạo chuyên gia tư vấn dự án
14/06/2018
Ban Quản lý cũng kêu gọi đầu tư hạ tầng như nhà ở, trường học, nhà hàng, khách sạn… UBND Thành phố Hà Nội đã bố trí các tuyến xe buýt đi lại giữa trung tâm thành phố và Hòa Lạc

Ngoài những nguyên nhân khách quan, Khu Hòa Lạc phải đối mặt với giải phóng mặt bằng chậm, vốn đầu tư hạ tầng hạn chế, chính sách chưa hoàn thiện, ưu đãi đầu tư chồng chéo và chưa thuận lợi thu hút đầu tư… 

Để thay đổi, nhiều năm qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu Hòa Lạc tập trung mọi nguồn lực giải quyết những khó khăn này. 

Đến nay, các vấn đề trên cơ bản đã được giải quyết. Mặt bằng đã được giải phóng, các văn bản pháp luật được hoàn thiện. Các bộ luật về đất đai, xây dựng, đầu tư, môi trường, thuế và hướng dẫn thi hành đã có những nội dung cụ thể. Đặc biệt, sự ra đời của Nghị định 74/2017 của Chính phủ với nhiều ưu đãi đã tháo gỡ khó khăn cho Khu Hòa Lạc. 

Hạ tầng tại đây đang được đầu tư bằng nguồn vốn ODA Nhật Bản và sẽ hoàn thành vào quý I năm 2019, giúp tạo ra một hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ.

Song song đó, Ban Quản lý cũng rà soát các dự án để đảm bảo đúng tiến độ, tránh lãng phí đất. Dự án chậm tiến độ hoặc không có khả năng triển khai đã bị thu hồi và giảm quy mô diện tích đất sử dụng.

Ban Quản lý cũng kêu gọi đầu tư hạ tầng như nhà ở, trường học, nhà hàng, khách sạn… UBND Thành phố Hà Nội đã bố trí các tuyến xe buýt đi lại giữa trung tâm thành phố và Hòa Lạc.

Website đơn vị đào tạo: http://tuvan.gov.vn