Fail Smart là một loạt sự kiện mà mọi người (doanh nhân, chuyên gia, giám đốc điều hành kinh doanh, ...) kỷ niệm thất bại bởi: Chia sẻ những thất bại cá nhân và bài học của họ; Học hỏi từ các trường hợp thất bại của nhau trong một cách thông minh...
7000000000
Khoa học nông nghiệp
Quản Trị Cổng
23/10/2017