Công ty cổ phần và đầu tư Innovation Hub là trung tâm thứ 41 và đầu tiên tại thị trường Đông Nam Á của Rehoboth Hàn Quốc. Rehoboth là trung tâm hoạt động và vườn ươm start-up lớn nhất của Hàn Quốc và tích lũy được hơn 18 năm kinh nghiệm có giá trị làm việc với các doanh nhân và doanh nghiệp. Mạng lưới chi nhánh của họ đã mở rộng đến hơn 36 trung tâm và 3600 khách hàng tại Hàn Quốc
5000000000
Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Quản Trị Cổng
23/10/2017