Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ doanh nghiệp 30% kinh phí đổi mới, làm chủ công nghệ
Chương trình cũng khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với trường Đại học, Viện nghiên cứu để cùng triển khai nhiệm vụ đổi mới và làm chủ công nghệ ở doanh nghiệp

Nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu phát triển và ứng dụng cải tiến, đổi mới sản phẩm, công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM triển khai Chương trình hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp (RD&I). RD&I là một trong tám Chương trình được Sở Khoa học và Công nghệ triển khai xuyên suốt trong năm 2021 nhằm chào mừng 45 năm thành lập Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM.
 

Chương trình RD&I sẽ hỗ trợ đến 30% kinh phí cho các đề tài đầu tư nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp. Chương trình cũng khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với trường Đại học, Viện nghiên cứu để cùng triển khai nhiệm vụ đổi mới và làm chủ công nghệ ở doanh nghiệp. Qua đó đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), nâng cao trình độ ứng dụng khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, mở lối đi vào thực tiễn cho hoạt động giáo dục – đào tạo của trường, viện.
 

 

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cũng thường xuyên tổ chức các buổi kết nối sáng tạo nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và trường Viện trao đổi thông tin về nhu cầu công nghệ, giới thiệu những công nghệ “mới ra lò” (đang ở quy mô phòng thí nghiệm), để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), nâng cao trình độ ứng dụng khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

 


Theo quy định hiện hành, kết quả của đề tài sẽ được ưu tiên giao quyền sở hữu (hoặc quyền sử dụng) cho cơ quan chủ trì đề tài mà không phát sinh phần vốn sở hữu của Nhà nước. Đây là chính sách giúp doanh nghiệp liên tục đổi mới, gia tăng năng lực cạnh tranh khi có sự đầu tư tăng cường sức mạnh về khoa học, công nghệ.

 


Để tham gia chương trình, doanh nghiệp gửi thuyết minh nhiệm vụ, dự toán, hồ sơ năng lực theo hình thức trực tuyến tại link: https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn.

 


Doanh nghiệp, trường Viện muốn tìm hiểu thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

 


Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ


Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP.HCM


Email: quanlykhoahoc.skhcn@tphcm.gov.vn


Website: https://dost.hochiminhcity.gov.vn/


Điện thoại: 028. 39322147


Hoàng Kim (CESTI)
 

 

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh