2 startup Nhật "sống khỏe" nhờ... cách kinh doanh cũ
Các doanh nghiệp Nhật Bản được bắt nguồn kinh doanh từ truyền thống theo cách khác hẳn những quốc gia khác, chẳng hạn như việc khăng khăng sử dụng máy fax trong hoạt động giao dịch là ví dụ điển hình.

Tuy nhiên, việc giải quyết được một số khoảng trống giữa cách truyền thống và hiện đại trong kinh doanh đang mở ra những cánh cửa cơ hội cho các công ty khởi nghiệp địa phương.

Bài viết này xin giới thiệu hai trong số những công ty khởi nghiệp Nhật Bản thành công từ chính các cánh cửa cơ hội này dành cho họ tại đất nước mặt trời mọc.

Freee: hỗ trợ kế toán doanh nghiệp

Công ty Freee được thành lập nhằm mục đích giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ quan tâm tới vấn đề kế toán và tiền lương của họ bằng cách sử dụng phần mềm trực tuyến của Freee.

Giờ đây, công ty đang giải quyết nhiều vấn đề hơn cho các khách hàng nhờ ra mắt dịch vụ như thẻ Freee - một dịch vụ thẻ tín dụng trực tuyến dành cho những hãng còn quá nhỏ để thuyết phục các ngân hàng phát hành thẻ công ty cho họ.

Ông Daisuke Sasaki - CEO của Freee - cho biết: “Thực sự rất quan trọng để có được trải nghiệm thực tế trong những vấn đề bạn đang phát triển. Do đó, khi chúng tôi bắt đầu mở công ty của mình, chúng tôi đã không đủ điều kiện để có được một tấm thẻ đó”.