Việt Nam đứng thứ 60 thế giới về chi phí thành lập doanh nghiệp mới
Việt Nam đứng thứ 60/190 quốc gia, vùng lãnh thổ trong danh sách này với chi phí thành lập doanh nghiệp mới là 128 USD. So với các nước trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam chỉ đứng sau Indonesia (74 USD) và Lào (105 USD)...
Khởi nghiệp không chỉ cần một ý tưởng. Tại một số quốc gia, một doanh nghiệp cần có một số vốn đầu tư tối thiểu hoặc vốn tự có tối thiểu. Ngoài ra, để lập doanh nghiệp, chủ sở hữu cần trả nhiều loại phí khác nhau từ giấy phép kinh doanh, cấp phép...

Bản đồ trên được lập ra dựa trên dữ liệu từ báo cáo Môi trường Kinh doanh 2020 (Doing Business 2020) của Ngân hàng Thế giới (WB), thể hiện chi phí thành lập doanh nghiệp tại 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Theo đó, có thể thấy, những khu vực có chi phí khởi rẻ nhất là Trung phi và Nam Phi. Tuy nhiên, xét trên từng quốc gia/vùng lãnh thổ, Venezuela, Slovenia và Rwanda là những nơi có chi phí rẻ nhất. Chi phí lập doanh nghiệp ở Venezuela chỉ là 0,21 USD, còn hai nước còn lại hoàn toàn miễn phí.

Tại Slovenia, doanh nghiệp không phải trả các loại phí nhưng phải có vốn tối thiểu 7.500 Euro. Còn ở Rwanda, doanh nghiệp vừa và nhỏ được miễn các loại phí trong 2 năm.

Những quốc gia có chi phí thành lập doanh nghiệp đắt đỏ nhất thế giới nằm ở Trung Đông. Dẫn đầu là Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) với 7.444 USD. Qatar giữ vị trí thứ 4 với 3.952 USD, Lebanon đứng thứ 6 với 2.855 USD.

Một số quốc gia có chi phí lập doanh nghiệp đắt đỏ cũng nằm ở châu Âu với Italy với 4.876 USD, Áo 2.475 USD. Ở châu Mỹ, dẫn đầu là Suriname với 3.030 USD và Ecuador với 1.630 USD. Việt Nam đứng thứ 60 trong danh sách này với chi phí thành lập doanh nghiệp mới là 128 USD. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam chỉ đứng sau Indonesia (74 USD) và Lào (105 USD).

 
Theo: Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, số 30.2021, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia