CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ QUAN TÂM ĐẾN KHỞI NGHIỆP VIỆT NAM
Khởi nghiệp là khởi nguồn cho sự đổi mới. Vượt lên trên các mô hình kinh doanh và tư duy truyền thống, các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) là đơn vị có nhiều đột phá trong mô hình kinh doanh với sản phẩm và dịch vụ đổi mới dựa trên tài sản trí tuệ và ứng dụng công nghệ. Đặc biệt, thế giới đối mặt với khủng hoảng bởi đại dịch Covid–19, đây là cơ hội đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST khi các tổ chức phát triển tập trung tìm kiếm những giải pháp công nghệ mới giúp giải quyết các thách thức từ những nguồn lực nội tại trong nước. Quá trình hợp tác sẽ mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST tiếp nhận sự hỗ trợ về tài chính, nhân lực và kinh nghiệm quản lý, vận hành doanh nghiệp.
Khởi nghiệp là khởi nguồn cho sự đổi mới. Vượt lên trên các mô hình kinh doanh và tư duy truyền thống, các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) là đơn vị có nhiều đột phá trong mô hình kinh doanh với sản phẩm và dịch vụ đổi mới dựa trên tài sản trí tuệ và ứng dụng công nghệ. Đặc biệt, thế giới đối mặt với khủng hoảng bởi đại dịch Covid–19, đây là cơ hội đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST khi các tổ chức phát triển tập trung tìm kiếm những giải pháp công nghệ mới giúp giải quyết các thách thức từ những nguồn lực nội tại trong nước. Quá trình hợp tác sẽ mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST tiếp nhận sự hỗ trợ về tài chính, nhân lực và kinh nghiệm quản lý, vận hành doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, mặc dù mô hình hợp tác giữa các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST còn khá mới, song đã có những điển hình thành công. Đó là câu chuyện của startup HEKATE với Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc Việt Nam (UNDP), thông qua nền tảng Chatbot 1022.

Năm 2017, sau khi triển khai thành công Chatbot du lịch tại Đà Nẵng, startup này đã nhận được đề nghị hợp tác từ UNDP để tạo ra 1 sản phẩm phục vụ cộng đồng. Một năm sau, chatbot 1022 đã ra đời và hoạt động trên nền tảng MXH facebook qua tin nhắn messenger, có thể tự động trả lời tất cả các câu hỏi, trả lời của người dùng. Hekate hợp tác với UNDP và chính quyền Đà Nẵng trong các dự ánthành phố thông minh cũng góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh thứ hai tại Đông Nam Á, sau Singapore.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, có đến 15-20% startup có tiềm năng tạo dựng giá trị cho cộng đồng trong bối cảnh trào lưu khởi nghiệp đang phát triển, các cuộc thi khởi nghiệp ngày càng được mở rộng. Vì lẽ đó, các tổ chức phát triển hiện nay cần chào đón các mô hình đổi mới sáng tạo. Trong khi đó, các tổ chức phát triển giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST có thêm các mối quan hệ hợp tác để cùng giải quyết các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, thách thức ở đây là các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST chưa xác định rõ mục tiêu tạo tác động của mình nên các tổ chức phát triển khó xác định được hình hình thức hỗ trợ hợp lý cho doanh nghiệp. Theo Bà Phạm Kiều Oanh – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) Việt Nam: “Các tổ chức phát triển, các tổ chức quốc tế đang hoạt động ở Việt Nam đóng vai trò tiên phong trong việc phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp tạo tác động. Những mô hình hợp tác, hỗ trợ thành công sẽ là cơ sở để huy động sự tham gia của Nhà nước cũng như các bên liên quan. Như tổ chức của chúng tôi cũng đã hỗ trợ ươm tạo cho khoảng 200 doanh nghiệp xã hội. Những đơn vị này là những đơn vị nòng cốt để có thể lan tỏa tinh thần doanh nghiệp xã hội cũng như xây dựng cộng đồng doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam. Ngoài những yếu tố như là mô hình kinh doanh của các bạn đấy cũng thuyết phục, thì cái mà chúng tôi quan trọng nhất đó là tầm nhìn của người lãnh đạo, cái sứ mạng xã hội mà họ mong muốn được theo đuổi, khả năng mà tổ chức đó có thể tạo ra những sự thay đổi tương đối lớn ở trong cộng đồng”.

Hiện nay, nhà nước đóng vai trò “vừa gây dựng, vừa tham gia” trong quá trình hợp tác giữa các tổ chức phát triển và doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. Cụ thể thông qua việc xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận với các nguồn lực quốc tế để giải quyết các bài toán xã hội như vấn đề môi trường, bình đẳng giới. Trong thời gian tới, Đề án 844 sẽ hướng đến hình thành mạng lưới các tổ chức phát triển (INGO/ NGO) trong VIEN – Mạng lưới kết nối khởi nghiệp sáng tạo quốc gia.